Kulturproduktioner

Barriada Quinteto och företaget Vanda har samarbetat sedan kvintetten bildades 2014. Ursprunget till kvintetten är den större salsagruppen Juan Kemell y La Barriada  – en grupp som vid ett visst tillfälle och vid viss efterfrågan ”kokades ner” till en kvintett. Kvintetten permanentades och även om man redan har en tajt grupp med musiker som har känt varandra och spelat med varandra under många år fortsätter man att söka sitt sound. En musikalisk ambition som driver experimenterandet, den kubanska traditionen och den musikaliska yrkesskickligheten mot nya horisonter och nya samarbeten.

Läs mer om Barriada Quinteto här!

Läs mer om skolkonserter med Barriada Quinteto här!