Språktjänster

Inger

Som tolk behöver man ständigt förbättra sina språkfärdigheter och andra färdigheter, men ibland måste man också bättra på hårfärgen…

Tolkningar
Inger Pettersson är rättstolk i engelska, auktoriserad tolk i spanska och auktoriserad translator från engelska till svenska (translatorsnummer 810 hos Kammarkollegiet). Hon har varit verksam som tolk sedan 1986 då hon anställdes som tolk i spanska av Karlskrona kommuns nyetablerade invandrarbyrå. Hon fick sin första auktorisation av Kammarkollegiet (då Kommerskollegium) redan 1988. Inom ramen för sitt företag tolkar hon på spanska och engelska.

Översättningar
Inger är av Kammarkollegiet auktoriserad translator från engelska till svenska men översätter oftast från svenska till engelska. Hon översätter också till och från spanska. Kontakta Inger för priser. Ordtaxa och timtaxa tillämpas.

Språkgranskningar 
Inger har en fil. lic. i engelska och håller på att slutföra sin avhandling i engelska. (Avhandlingens tentativa titel är An Invitation to Latinidad: Figures of Testimony, Trauma, and Translation in U.S. Latina Literature och hon är knuten till Göteborgs universitet). Inger har stor erfarenhet av att språkgranska texter av alla slag. Kontakta Inger för priser. Timtaxa tillämpas.